خریدار کلیه از اراک

برای مشاهده ی لیست خریداران و فروشندگان کلیه ی شهر اراک و استان مرکزی می توانید پس از ثبت نام وارد نام کاربری خود شده و از طریق گزینه ی جستجو استان مرکزی را انتخاب کنید .

تا بتوانید بر مبنای گزینه های زیر مشتری کلیه ی و یا کلیه ی مورد نظر خود را پیدا کنید :

۱- نام استان
۲- گروه خونی
۳- قیمت
۴- فروشنده / خریدار

خریدار کلیه از ساری

برای مشاهده ی لیست خریداران و فروشندگان کلیه ی شهر ساری و استان مازندران می توانید پس از ثبت نام وارد نام کاربری خود شده و از طریق گزینه ی جستجو استان مازندران را انتخاب کنید .

تا بتوانید بر مبنای گزینه های زیر مشتری کلیه ی و یا کلیه ی مورد نظر خود را پیدا کنید :

۱- نام استان
۲- گروه خونی
۳- قیمت
۴- فروشنده / خریدار

خریدار کلیه از خرم آباد

برای مشاهده ی لیست خریداران و فروشندگان کلیه ی شهر خرم آباد و استان لرستان می توانید پس از ثبت نام وارد نام کاربری خود شده و از طریق گزینه ی جستجو استان لرستان را انتخاب کنید .

تا بتوانید بر مبنای گزینه های زیر مشتری کلیه ی و یا کلیه ی مورد نظر خود را پیدا کنید :

۱- نام استان
۲- گروه خونی
۳- قیمت
۴- فروشنده / خریدار

خریدار کلیه از رشت

برای مشاهده ی لیست خریداران و فروشندگان کلیه ی شهر رشت و استان گیلان می توانید پس از ثبت نام وارد نام کاربری خود شده و از طریق گزینه ی جستجو استان گیلان را انتخاب کنید .

تا بتوانید بر مبنای گزینه های زیر مشتری کلیه ی و یا کلیه ی مورد نظر خود را پیدا کنید :

۱- نام استان
۲- گروه خونی
۳- قیمت
۴- فروشنده / خریدار

خریدار کلیه از گرگان

برای مشاهده ی لیست خریداران و فروشندگان کلیه ی شهر گرگان و استان گلستان می توانید پس از ثبت نام وارد نام کاربری خود شده و از طریق گزینه ی جستجو استان گلستان را انتخاب کنید .

تا بتوانید بر مبنای گزینه های زیر مشتری کلیه ی و یا کلیه ی مورد نظر خود را پیدا کنید :

۱- نام استان
۲- گروه خونی
۳- قیمت
۴- فروشنده / خریدار

خریدار کلیه از یاسوج

برای مشاهده ی لیست خریداران و فروشندگان کلیه ی شهر یاسوج و استان کهگیلویه و بویراحمد می توانید پس از ثبت نام وارد نام کاربری خود شده و از طریق گزینه ی جستجو استان کیگیلویه و بویراحمد را انتخاب کنید .

تا بتوانید بر مبنای گزینه های زیر مشتری کلیه ی و یا کلیه ی مورد نظر خود را پیدا کنید :

۱- نام استان
۲- گروه خونی
۳- قیمت
۴- فروشنده / خریدار

خریدار کلیه از کرمانشاه

برای مشاهده ی لیست خریداران و فروشندگان کلیه ی شهر کرمانشاه و استان کرمانشاه می توانید پس از ثبت نام وارد نام کاربری خود شده و از طریق گزینه ی جستجو استان کرمانشاه را انتخاب کنید .

تا بتوانید بر مبنای گزینه های زیر مشتری کلیه ی و یا کلیه ی مورد نظر خود را پیدا کنید :

۱- نام استان
۲- گروه خونی
۳- قیمت
۴- فروشنده / خریدار

خریدار کلیه از کرمان

برای مشاهده ی لیست خریداران و فروشندگان کلیه ی شهر کرمان و استان کرمان می توانید پس از ثبت نام وارد نام کاربری خود شده و از طریق گزینه ی جستجو استان کرمان را انتخاب کنید .

تا بتوانید بر مبنای گزینه های زیر مشتری کلیه ی و یا کلیه ی مورد نظر خود را پیدا کنید :

۱- نام استان
۲- گروه خونی
۳- قیمت
۴- فروشنده / خریدار

خریدار کلیه از سنندج

برای مشاهده ی لیست خریداران و فروشندگان کلیه ی شهر سنندج و استان کردستان می توانید پس از ثبت نام وارد نام کاربری خود شده و از طریق گزینه ی جستجو استان کردستان را انتخاب کنید .

تا بتوانید بر مبنای گزینه های زیر مشتری کلیه ی و یا کلیه ی مورد نظر خود را پیدا کنید :

۱- نام استان
۲- گروه خونی
۳- قیمت
۴- فروشنده / خریدار

خریدار کلیه از قم

برای مشاهده ی لیست خریداران و فروشندگان کلیه ی شهر قم و استان قم می توانید پس از ثبت نام وارد نام کاربری خود شده و از طریق گزینه ی جستجو استان قم را انتخاب کنید .

تا بتوانید بر مبنای گزینه های زیر مشتری کلیه ی و یا کلیه ی مورد نظر خود را پیدا کنید :

۱- نام استان
۲- گروه خونی
۳- قیمت
۴- فروشنده / خریدار