آزمایش سازگاری چیست؟

انجمن اهدای کلیه

دکتر نگین بابادی پور کارشناس دفتر برنامه ریزی، جذب و نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال خون ایران میگوید : همه افراد باید گروه خونی و RH(مثبت یا منفی) خون خود را بدانند، زیرا هر انسانی ممکن است روزی نیاز ضروری به … ادامه‌ی خواندن